اصلاح راي احتساب 3/4 مدت خدمت وظيفه به عنوان خدمت داوطلبانه

رزمندگاني که 3/4 مدت خدمت سربازي آنها در جبهه و مناطق جنگي بوده است از مزاياي جبهه داوطلبانه برخورداند .

رسیدگی به شکایت و خواسته در خصوص لغو احتساب 3/4 خدمت سربازی

کد خبر: 154019 تاریخ انتشار: 1399/04/09
نمایش: 109
اخبار
با توجه به اين که افراد در طي خدمت وظيفه جزء کارکنان نيروهاي مسلح محسوب مي شوند ، تعيين ميزان داوطلبانه بودن مدت خدمت کارکنان وظيفه حاضر در جبهه هاي دفاع مقدس که از سوي مراجع ذيربط در نيروهاي مسلح اعلام مي شود مشمول بند 3 ايين نامه اجرايي نحوه تعيين فوق العاده ايثارگري نشان ها و خدمات اداري در مناطق جنگي( موضوع بند 2 ماده 68قانون مديريت خدمات کشوري ) بوده و از آن جا که اختيارات مقام فرماندهي معظم کل قوا در ارتباط با نيروهاي مسلح محدود به قوانين نمي شود و اجراي دستورات معظم له براي نيروهاي مسلح لازم الاجراست ، لذا دادنامه شماره 9809970905812397مورخ 14/08/1398 هيات عمومي ديوان عدالت ادري که مفاد بند 3 آيين نامه مذکور را شامل سربازان وظيفه اي که متعاقبا در دستگاههاي اجرايي خارج از نيروهاي مسلح اشتغال پيدا کرده اند ، ندانسته  و واجد ايراد و اشتباه مي باشد ؛ به استناد ماده 91 قانون تشکيلات و آيين دادرسي و ديوان عدالت اداري لغو گرديده است .

مولف: زهره محمدیان

اخبار مرتبط

افزودن دیدگاه