اجراي دستور العمل اجرايي بند خ ماده 68 قانون برنامه ششم توسعه

معافيت ايثارگران ، فرزندان شهدا ، آزادگان و جانبازان و رزمندگان از پرداخت مابه التفاوت ناشي از تغيير صندوق بيمه و بازنشستگي

این دستور العمل برای کلیه دستگاههای اجرایی مشمول و صندوق های بیمه لازم الاجراست .

کد خبر: 154026 تاریخ انتشار: 1399/04/09
نمایش: 95
اخبار
ايثارگران ، فرزندان شهدا ، آزادگان ، جانبازان و رزمندگان با حداقل 12 ماه سابقه حضور در جبهه براي يک بار از پرداخت مابه التفاوت براي 15 سال سنوات بيمه اي ناشي از تغيير صندوق بيمه و بازنشستگي که با همکاري دستگاههاي اجرايي ذيرر بط تهيه و تائيد وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه کشور رسيده است معاف گرديدند .

مولف: فخرالسادات سلیمی

افزودن دیدگاه